DR. LE MAI
Người ta biết Thanh Thương Hoàng là ký giả hơn là nhà văn, tuy anh đã cho xuất bản gần mười tác phẩm. Ấy là vì cái địa vị ký giả của anh "lớn" quá. Anh là Chủ tịch nghiệp đoàn ký giả VN, là Phó chủ tịch Hội đồng báo chí VN.

Read More

A LONELY AMERICAN
'A Lonely American', a novel written by Thanh Thuong Hoang, is about the involvement of America in Vietnam War. Was American government joining the Vietnam War simply for helping Republic of Vietnam, or mainly for the interest of...

Read More

NHỮNG NỖI ĐAU ĐỜI
Những dòng chữ được viết trên mặt giấy, như những chiếc nhọt bọc, mưng mủ làm nhức nhối nhưng không chịu vỡ, để kẻ mang nó trong tâm cảm, đỡ được phần nào đau đớn khó chịu, mà cứ "tấy" lên theo cường độ đời sống.

Read More